Zostańmy w kontakcie
Lofty Kościuszko
ul. Metalowców 13/108
Chorzów 41-500
kontakt@kaizenads.pl
+48 881228124

Doktorant Krystian Kruk powołany na członka Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) przy KPRM

Podgrupa ds. badań innowacyjności i wdrożeń

Doktorant oraz CEO & Founder Kaizen Ads (カイゼンアッズ)  został powołany na członka Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Grupa Robocza ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) została utworzona z myślą o wskazaniu działań służących zapewnieniu w Polsce odpowiednich warunków dla rozwoju zastosowań AI zarówno w sektorach prywatnym i publicznym, a także w prowadzeniu badań naukowych.

Jej celami są:

  • wypracowanie rekomendacji służących zapewnieniu w Polsce odpowiednich warunków dla rozwoju zastosowań AI w przedsiębiorstwach i w sektorze publicznym,
  • wypracowanie propozycji projektów wykorzystujących zagadnienia AI oraz sposobów wsparcia rozwoju tych już wdrażanych,
  • opracowywanie założeń kampanii edukacyjnych w zakresie nowych technologii.

Krystian został członkiem Podgrupy ds. badań, innowacyjności i wdrożeń.

 

Opis Podgrupy ds. badań, innowacyjności i wdrożeń:

Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence, AI) jest katalizatorem innowacji prowadzących do zmian społecznych i biznesowych, dających początek epoce Społeczeństwa 5.0. Pełni w nim funkcję zarówno narzędzia, jak i środka do wyzwolenia ludzkiej kreatywności i innowacji, pozwalających tworzyć wartość w dowolnym miejscu i czasie. Ale coraz większa złożoność i dynamika obserwowanych zależności musi uwzględniać równocześnie zarówno aspekt komercjalizacji innowacyjnych pomysłów, dynamikę i kierunki transferu wiedzy, jak i ich poziom społecznej akceptacji. Wymaga to ścisłej współpracy przedsiębiorstw, podmiotów naukowo-badawczych, organizacji rządowych i jednostek administracji publicznej oraz społeczeństwa (Quadruple Helix Model, QH)

 

Cele działań Podgrupy ds. badań, innowacyjności i wdrożeń:

Krótkoterminowe:

  • Zwiększenie podaży rozwiązań AI wytworzonych w Polsce
  • Zwiększenie popytu na rozwiązania AI
  • Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii z obszaru sztucznej inteligencji przez przedsiębiorstwa działające w Polsce

Średnioterminowe:

  • Powiązanie nauki z biznesem
  • Zwiększenie rozpoznawalności badawczej na rynkach międzynarodowych

Długoterminowe:

  • Polska posiada innowacyjne ośrodki doskonalenia i testowania AI, które współpracują z zagranicznym sektorem publicznym i prywatnym.
  • Dzięki pracy polskich specjalistów i działalności Polski na forum międzynarodowym Polacy należą do czołówki autorów cytowanych w publikacjach dotyczących AI.

Jestem dumny z tego, że w Kaizen Ads (カイゼンアッズ) łączymy działania biznesowe z naukowymi. 

 

~Krystian Kruk

grupa GRAI

Autor

Author avatar
Krystian Kruk (鴉)
Founder & CEO

Komentarz specjalisty

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *